Reklāma

Tā kā BBQ ir radošs projekts, nevis komerciāls, tad par reklāmu vai reklāmrakstu varam vienoties atsevišķi.

Jautājumus saistībā ar reklāmu sūtiet uz  kalvis@bbq.lv